БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Връзки между двете страни на р. Дунав през XIV век (Според един итинерарий от гр. Брюж)


Автори:
Василка Тъпкова-Заимова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


522 изтегляния от 21.11.2017 г.