БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Родът на Стоян Прочелник - стар български болярски род в Молдова през XIV - XV век?


Автори:
Пламен Павлов

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


527 изтегляния от 21.11.2017 г.