БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Казашки военни акции по българското Черноморие през първата половина на XVII век


Автори:
Иван Тютюнджиев

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


584 изтегляния от 21.11.2017 г.