БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Органи на управление на "заддунавските преселници" през първата половина на XIX век


Автори:
Иван Грек

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


543 изтегляния от 21.11.2017 г.