БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За ролята и мястото на южноруските българи при появата на русофобството


Автори:
Иван Стоянов

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


527 изтегляния от 21.11.2017 г.