БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Трудът на К. И. Миславски "Исторически очерк за гиманзият "Император Александър III" в Болград" като исторически източник


Автори:
Екатерина Челак

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


382 изтегляния от 21.11.2017 г.