БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Руския учени от началото на XX век за българските преселници в Украйна и Молдова


Автори:
Нина Яникова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


412 изтегляния от 21.11.2017 г.