БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Бесарабският въпрос в българо-румънските отношения 1918 - 1922 г.


Автори:
Стефан Анчев

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


508 изтегляния от 21.11.2017 г.