БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Прояви на организирано малцинствено движение сред българите в Бесарабия (1929 - 1930 г.)


Автори:
Благовест Нягулов

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


350 изтегляния от 21.11.2017 г.