БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Българите в Бесарабия 1941-1944 г.


Автори:
Петър Тодоров

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


491 изтегляния от 21.11.2017 г.