БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Суровинна осигуреност и енергийна реализация на добруджанските окръзи в Румъния. Историко-географски аспекти


Автори:
Атанас Дерменджиев

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


325 изтегляния от 21.11.2017 г.