БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Изданията на болградската печатница (1861-1876) и историята на новобългарския книжовен език


Автори:
Русин Русинов

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


470 изтегляния от 21.11.2017 г.