БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Езикът на Теодосий Икономов в "Ловченскiй-тъ владика или бела на ловченскiй-тъ сахатчий" (1863)


Автори:
Русин Русинов

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


386 изтегляния от 21.11.2017 г.