БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ, 1994 / Том 3 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 592 от 21.11.2017 г.)

Table of Contents (in French)

(изтегляния 543 от 21.11.2017 г.)

Предговор

(изтегляния 630 от 21.11.2017 г.)

Preface

(изтегляния 2370 от 21.11.2017 г.)

Епиграфски бележки за Иван, Царсимеоновият син
Казимир Попконстантинов

(изтегляния 1019 от 21.11.2017 г.)

За библейския смисъл на един ранносредновековен символ
Росина Костова

(изтегляния 1433 от 21.11.2017 г.)

Татарите в българската научна литература
Стоян Антонов

(изтегляния 1708 от 21.11.2017 г.)

Женско благотворително общество в Болград )1876 - 1878)
Маргарита Чолакова

(изтегляния 688 от 21.11.2017 г.)

Българите в Бесарабия 1941-1944 г.
Петър Тодоров

(изтегляния 666 от 21.11.2017 г.)

Опитите за нормирането на българският език в Украйна
Елза Стоянова

(изтегляния 449 от 21.11.2017 г.)

Опитите за нормирането на българският език в Украйна
Иван А. Стоянов

(изтегляния 556 от 21.11.2017 г.)

Към въпроса за различията между диалектна и кножовна лексика
Любка Стоичкова

(изтегляния 1059 от 21.11.2017 г.)

Из творчеството на един бесарабски българин - Г. П. Стаматов
Галина Дроснева

(изтегляния 1153 от 21.11.2017 г.)