БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Към въпроса за различията между диалектна и кножовна лексика


Автори:
Любка Стоичкова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


825 изтегляния от 21.11.2017 г.