БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Бесарабските българи в Болградско - исторически и лингвистични бележки


Автори:
Светлана Курдова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


395 изтегляния от 21.11.2017 г.