БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Българската фолклорна култура от Таврия (и от Бесарабия) в исторически контекст


Автори:
Костадин Динчев

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


567 изтегляния от 21.11.2017 г.