БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Поглед върху историята на събирането и публикуването на гагаузкия песенен фолклор


Автори:
Лариса Баурчулу

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


492 изтегляния от 21.11.2017 г.