БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Кримски реалии на еднокорабните едноапсидни църкви без притвор в Добруджа и Източна Бългрия през X - XI век


Автори:
Георги Атанасов

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


632 изтегляния от 21.11.2017 г.