БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ, 1996 / Том 5 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 461 от 20.11.2017 г.)

Table of Contents (in French)

(изтегляния 404 от 20.11.2017 г.)

Предговор

(изтегляния 429 от 20.11.2017 г.)

Preface

(изтегляния 389 от 20.11.2017 г.)

Средновековни представи за народите отвъд Дунав
Василка Тъпкова-Заимова

(изтегляния 512 от 20.11.2017 г.)

Държавата на Ернах и неговите наследници
Рашо Рашев

(изтегляния 754 от 20.11.2017 г.)

Комплексът Салтовски съоражения в Судакската крепост
Игорь Баранов Вадим Майко

(изтегляния 542 от 20.11.2017 г.)

Прабългарските имена от манастирите при Мурфатлар и Равна
Казимир Попконстантинов

(изтегляния 870 от 20.11.2017 г.)

Една хипотеза за поклонничестовото в България през X век
Росина Костова

(изтегляния 487 от 20.11.2017 г.)

Още едно мение за името "гагаузи"
Страшимир Димитров

(изтегляния 848 от 20.11.2017 г.)

Още веднъж за етногенезиса на гагаузите
Георги Атанасов

(изтегляния 1025 от 20.11.2017 г.)

Коледарски благословии от Ямболско
Николай Колев

(изтегляния 4379 от 20.11.2017 г.)

Кримските ханове и султани гераи и България (XV - XIX век)
Петър Чолов

(изтегляния 2508 от 20.11.2017 г.)

За българския театър в Украйна
Владимир Калоянов

(изтегляния 290 от 20.11.2017 г.)

Строителната обредност на българите в Южна Бесарабия
Александър Пригарин

(изтегляния 393 от 20.11.2017 г.)

Чийщийските говори в Бесарабия
Светлана Топалова

(изтегляния 483 от 20.11.2017 г.)

Кръстьо Мисирков за българската кауза в Бесарабия
Благовест Нягулов

(изтегляния 391 от 20.11.2017 г.)

Непознатият българин Стефан Кинчев
Георги Николов

(изтегляния 345 от 20.11.2017 г.)

"Другите" българи и справочните издания
Елка Дроснева

(изтегляния 272 от 20.11.2017 г.)

Бесарабските българи и българската национална идея
Петър Тодоров

(изтегляния 303 от 20.11.2017 г.)