БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ, 1996 / Том 5 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 517 от 20.11.2017 г.)

Table of Contents (in French)

(изтегляния 455 от 20.11.2017 г.)

Предговор

(изтегляния 485 от 20.11.2017 г.)

Preface

(изтегляния 446 от 20.11.2017 г.)

Средновековни представи за народите отвъд Дунав
Василка Тъпкова-Заимова

(изтегляния 582 от 20.11.2017 г.)

Държавата на Ернах и неговите наследници
Рашо Рашев

(изтегляния 849 от 20.11.2017 г.)

Комплексът Салтовски съоражения в Судакската крепост
Игорь Баранов Вадим Майко

(изтегляния 626 от 20.11.2017 г.)

Прабългарските имена от манастирите при Мурфатлар и Равна
Казимир Попконстантинов

(изтегляния 1011 от 20.11.2017 г.)

Една хипотеза за поклонничестовото в България през X век
Росина Костова

(изтегляния 552 от 20.11.2017 г.)

Още едно мение за името "гагаузи"
Страшимир Димитров

(изтегляния 981 от 20.11.2017 г.)

Още веднъж за етногенезиса на гагаузите
Георги Атанасов

(изтегляния 1125 от 20.11.2017 г.)

Коледарски благословии от Ямболско
Николай Колев

(изтегляния 4774 от 20.11.2017 г.)

Кримските ханове и султани гераи и България (XV - XIX век)
Петър Чолов

(изтегляния 2789 от 20.11.2017 г.)

За българския театър в Украйна
Владимир Калоянов

(изтегляния 351 от 20.11.2017 г.)

Строителната обредност на българите в Южна Бесарабия
Александър Пригарин

(изтегляния 451 от 20.11.2017 г.)

Чийщийските говори в Бесарабия
Светлана Топалова

(изтегляния 551 от 20.11.2017 г.)

Кръстьо Мисирков за българската кауза в Бесарабия
Благовест Нягулов

(изтегляния 445 от 20.11.2017 г.)

Непознатият българин Стефан Кинчев
Георги Николов

(изтегляния 402 от 20.11.2017 г.)

"Другите" българи и справочните издания
Елка Дроснева

(изтегляния 325 от 20.11.2017 г.)

Бесарабските българи и българската национална идея
Петър Тодоров

(изтегляния 371 от 20.11.2017 г.)