БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ, 1996 / Том 5 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 413 от 20.11.2017 г.)

Table of Contents (in French)

(изтегляния 356 от 20.11.2017 г.)

Предговор

(изтегляния 388 от 20.11.2017 г.)

Preface

(изтегляния 350 от 20.11.2017 г.)

Средновековни представи за народите отвъд Дунав
Василка Тъпкова-Заимова

(изтегляния 467 от 20.11.2017 г.)

Държавата на Ернах и неговите наследници
Рашо Рашев

(изтегляния 702 от 20.11.2017 г.)

Комплексът Салтовски съоражения в Судакската крепост
Игорь Баранов Вадим Майко

(изтегляния 481 от 20.11.2017 г.)

Прабългарските имена от манастирите при Мурфатлар и Равна
Казимир Попконстантинов

(изтегляния 804 от 20.11.2017 г.)

Една хипотеза за поклонничестовото в България през X век
Росина Костова

(изтегляния 449 от 20.11.2017 г.)

Още едно мение за името "гагаузи"
Страшимир Димитров

(изтегляния 759 от 20.11.2017 г.)

Още веднъж за етногенезиса на гагаузите
Георги Атанасов

(изтегляния 951 от 20.11.2017 г.)

Коледарски благословии от Ямболско
Николай Колев

(изтегляния 4202 от 20.11.2017 г.)

Кримските ханове и султани гераи и България (XV - XIX век)
Петър Чолов

(изтегляния 2321 от 20.11.2017 г.)

За българския театър в Украйна
Владимир Калоянов

(изтегляния 256 от 20.11.2017 г.)

Строителната обредност на българите в Южна Бесарабия
Александър Пригарин

(изтегляния 356 от 20.11.2017 г.)

Чийщийските говори в Бесарабия
Светлана Топалова

(изтегляния 433 от 20.11.2017 г.)

Кръстьо Мисирков за българската кауза в Бесарабия
Благовест Нягулов

(изтегляния 363 от 20.11.2017 г.)

Непознатият българин Стефан Кинчев
Георги Николов

(изтегляния 312 от 20.11.2017 г.)

"Другите" българи и справочните издания
Елка Дроснева

(изтегляния 243 от 20.11.2017 г.)

Бесарабските българи и българската национална идея
Петър Тодоров

(изтегляния 274 от 20.11.2017 г.)