БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За произхода на семнтиката на знака ипсилон в раннобългарската култура


Автори:
Павел Георгиев

Страници: 89-100

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


1049 изтегляния от 20.11.2017 г.