БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Прабългарските имена от манастирите при Мурфатлар и Равна


Автори:
Казимир Попконстантинов

Страници: 101-108

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


927 изтегляния от 20.11.2017 г.