БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Към въпроса за хронологията на паметниците от североизточната провинция на Първото българско царство (върху материал от разкопките на селищата в стената на междуречието Дунав - Днестър)


Автори:
В. И. Козлов

Страници: 109-125

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


645 изтегляния от 20.11.2017 г.