БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Една хипотеза за поклонничестовото в България през X век


Автори:
Росина Костова

Страници: 149-173

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


520 изтегляния от 20.11.2017 г.