БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Българите, византийци и руси по долното течение на Дунав 968 - 971 г. (Аспекти на културното взаимодействие)


Автори:
Николай Руссев

Страници: 175-187

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


629 изтегляния от 20.11.2017 г.