БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Към интерпретацията на някои археологически и нумизматични находки от Северното Причерноморие (XIII - XIV век)


Автори:
Пламен Павлов

Страници: 189-198

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


574 изтегляния от 20.11.2017 г.