БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Още едно мение за името "гагаузи"


Автори:
Страшимир Димитров

Страници: 199-219

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


903 изтегляния от 20.11.2017 г.