БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Още веднъж за етногенезиса на гагаузите


Автори:
Георги Атанасов

Страници: 221-238

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


1060 изтегляния от 20.11.2017 г.