БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Иван Петров Тафрали и преговорите на Русия с Хетман Богдан Хмелницки


Автори:
Андрей Андреев

Страници: 239-243

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


591 изтегляния от 20.11.2017 г.