БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ, 1996 / Том 5 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 561 от 20.11.2017 г.)

Table of Contents (in French)

(изтегляния 499 от 20.11.2017 г.)

Предговор

(изтегляния 533 от 20.11.2017 г.)

Preface

(изтегляния 487 от 20.11.2017 г.)

Средновековни представи за народите отвъд Дунав
Василка Тъпкова-Заимова

(изтегляния 644 от 20.11.2017 г.)

Държавата на Ернах и неговите наследници
Рашо Рашев

(изтегляния 919 от 20.11.2017 г.)

Комплексът Салтовски съоражения в Судакската крепост
Игорь Баранов Вадим Майко

(изтегляния 683 от 20.11.2017 г.)

Прабългарските имена от манастирите при Мурфатлар и Равна
Казимир Попконстантинов

(изтегляния 1098 от 20.11.2017 г.)

Една хипотеза за поклонничестовото в България през X век
Росина Костова

(изтегляния 607 от 20.11.2017 г.)

Още едно мение за името "гагаузи"
Страшимир Димитров

(изтегляния 1059 от 20.11.2017 г.)

Още веднъж за етногенезиса на гагаузите
Георги Атанасов

(изтегляния 1177 от 20.11.2017 г.)

Коледарски благословии от Ямболско
Николай Колев

(изтегляния 4838 от 20.11.2017 г.)

Кримските ханове и султани гераи и България (XV - XIX век)
Петър Чолов

(изтегляния 2924 от 20.11.2017 г.)

За българския театър в Украйна
Владимир Калоянов

(изтегляния 401 от 20.11.2017 г.)

Строителната обредност на българите в Южна Бесарабия
Александър Пригарин

(изтегляния 497 от 20.11.2017 г.)

Чийщийските говори в Бесарабия
Светлана Топалова

(изтегляния 601 от 20.11.2017 г.)

Кръстьо Мисирков за българската кауза в Бесарабия
Благовест Нягулов

(изтегляния 510 от 20.11.2017 г.)

Непознатият българин Стефан Кинчев
Георги Николов

(изтегляния 452 от 20.11.2017 г.)

"Другите" българи и справочните издания
Елка Дроснева

(изтегляния 372 от 20.11.2017 г.)

Бесарабските българи и българската национална идея
Петър Тодоров

(изтегляния 412 от 20.11.2017 г.)