БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Кримските ханове и султани гераи и България (XV - XIX век)


Автори:
Петър Чолов

Страници: 245-254

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


2604 изтегляния от 20.11.2017 г.