БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Новорисийският генерал-губернатор Е.О.Ришельо и преселването на българи по време на Руско-турската война от 1806-1812 г. (Нови документални данни за заселването на българските колонии в Херсонската губерния)


Автори:
Георгий Аствацатуров

Страници: 255-262

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


453 изтегляния от 20.11.2017 г.