БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Преселническите движения от 30-те години на XIX век и въздействието им върху историческото развитие на Южното българско черноморие


Автори:
Щелиян Щерионов

Страници: 263-272

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


495 изтегляния от 20.11.2017 г.