БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Евлоги Георгиев и утвърждаването на Болград като културно-просветно средище


Автори:
Страници: 273-286

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


523 изтегляния от 20.11.2017 г.