БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Участието на бесарабските българи в следосвобожденските културни процеси у нас (1878 - 1918 г.)


Автори:
Калчо Калчев

Страници: 309-319

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


530 изтегляния от 20.11.2017 г.