БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

"Татари" и "Татарска земя" в народните песни на българите от Северна Добруджа и Бесарабия


Автори:
Стоян Антонов

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


697 изтегляния от 20.11.2017 г.