БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Фолклорът на едно бесарабско село като част от българската история и етнокултура


Автори:
Костадин Динчев

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


465 изтегляния от 20.11.2017 г.