БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Опит за възраждане на българските училища в Украйна в края на 50-те години на XX век (За писмата на И.И. Мешчерюк до Н.С. Хрушчов и техните последствия)


Автори:
Сергей Страшнюк

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


444 изтегляния от 20.11.2017 г.