БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Средновековни представи за народите отвъд Дунав


Автори:
Василка Тъпкова-Заимова

Страници: 29-36

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


542 изтегляния от 20.11.2017 г.