БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За социално-политическата организация на Кубратова Велика България: I. Племенната общност на уногундурите, patria onogura и Велика България


Автори:
Стефан Йорданов

Страници: 49-69

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


773 изтегляния от 20.11.2017 г.