De Jure, 2018 / Том 9 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 118 от 20.12.2018 г.)

За достойнствата на пряката демокрация
Пламен Киров
(изтегляния 130 от 20.12.2018 г.)

Ускоряване на наказателното производство
Георги Митов
(изтегляния 153 от 20.12.2018 г.)

Принципът на комплексно административно обслужване по АПК
Емилия Панайотова
(изтегляния 125 от 20.12.2018 г.)

Искът по член 534 от Търговския закон
Георги Павлов
(изтегляния 114 от 20.12.2018 г.)

Мнение по тълкувателно дело №1 от 2018 г. на ВКС
Николай Д. Колев
(изтегляния 110 от 20.12.2018 г.)

Ценностите – предмет на длъжностното присвояване
Дарина Павлова
(изтегляния 89 от 20.12.2018 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 177 от 22.1.2019 г.)

Authors in this Issue
(изтегляния 101 от 22.1.2019 г.)