De Jure, 2018 / Том 9 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 66 от 20.12.2018 г.)

За достойнствата на пряката демокрация
Пламен Киров
(изтегляния 72 от 20.12.2018 г.)

Ускоряване на наказателното производство
Георги Митов
(изтегляния 88 от 20.12.2018 г.)

Принципът на комплексно административно обслужване по АПК
Емилия Панайотова
(изтегляния 74 от 20.12.2018 г.)

Искът по член 534 от Търговския закон
Георги Павлов
(изтегляния 63 от 20.12.2018 г.)

Мнение по тълкувателно дело №1 от 2018 г. на ВКС
Николай Д. Колев
(изтегляния 57 от 20.12.2018 г.)

Ценностите – предмет на длъжностното присвояване
Дарина Павлова
(изтегляния 41 от 20.12.2018 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 104 от 22.1.2019 г.)

Authors in this Issue
(изтегляния 47 от 22.1.2019 г.)