De Jure, 2018 / Том 9 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 66 от 15.6.2018 г.)

Относно някои проблеми в действащия Закон за горите
Милена Личева
(изтегляния 50 от 15.6.2018 г.)

Същност на очевидната фактическа грешка в обвинителния акт
Кристина Александрова
(изтегляния 126 от 15.6.2018 г.)

За авторите
(изтегляния 101 от 15.6.2018 г.)