СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Редакционна колегия

 

Редакционна колегия

Вътрешни членове:

Главен редактор:

Цветан Георгиев СИВКОВ (проф. д.ю.н. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Република България) – административно право; административен процес; местно управление; административно наказване, е-mail: t.sivkov@ts.uni-vt.bg

 

Борис Владимиров ВЕЛЧЕВ (проф. д.ю.н. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Република България) – наказателно право; международно наказателно право https://orcid.org/0000-0003-3147-6469; e-mail: b.velchev@ts.uni-vt.bg

 

Георги Иванов МИТОВ (проф. д.ю.н. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Република България) – наказателен процес; изпълнение на наказанията; международен наказателен процес https://orcid.org/0000-0003-1973-0268; e-mail: g.mitov@ts.uni-vt.bg

 

Анелия Йорданова МИНГОВА (проф. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Република България) – гражданско процесуално право; e-mail: a.mingova@ts.uni-vt.bg

 

Благой Никитов ВИДИН (проф. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Република България) – международно право и международни отношения; бежанско право; права на човека; e-mail: b.vidin@ts.uni-vt.bg

 

Иван Петров ВИДОЛОВ (доц. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Република България) – криминалистика; разследване; съдебни експертизи; обществен ред и сигурност https://orcid.org/0000-0003-4651-0244; e-mail: i.vidolov@ts.uni-vt.bg

 

Янка Тенева ТЯНКОВА(доц. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Република България) – търговско право; търговска несъстоятелност; застрахователно право; гражданско право; медиация; клинично обучение https://orcid.org/0000-0002-1955-034X; e-mail: y.tyankova@ts.uni-vt.bg

Секретари:

Борислав Спиридонов БОРИСОВ (гл.ас. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Република България) – граждански процес; медиация; алтернативно разрешаване на спорове https://orcid.org/0000-0002-7728-3235e-mail: borislav.borisov@ts.uni-vt.bg

 

Илмира Мирославова ИЛИЕВА (ас. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Република България) – наказателен процес; наказателно право https://orcid.org/0000-0003-4086-8704e-mail: i.ilieva@ts.uni-vt.bg

 

Чуждестранни членове:

Юрий БОШИТСКИЙ (проф. в Киевски Университет по право, Украйна) – права на интелектуална собственост; авторски права; права върху обекти на индустриална собственост; e-mail:

 

Валентина ТЕРЕНТИЕВА  (проф. д.п.н. във Восточно-Сибирская открытая Академия, Красноярск, Руска федерация)– индивидуален човешки стил - система от невропсихологични, психологически, социални характеристики; влиянието на индивидуалния стил на предмета върху избора и решаването на професионални, житейски задачи; анализ (оценка) на ефективността на управлението и индивидуалния стил на служителя; e-mail: 

 

Борче ДАВИТКОВСКИ (проф. д-р в Университет „Св. Кирил и Методий“ в Скопие, Р. Северна Македония) – административно право; публична администрация; e-mail: b.davitkovski@pf.ukim.edu.mk

 

Георги АВОРНИК (проф. д.ю.н. в Молдовски държавен университет, Кишинев,  Република Молдова) – административно право; https://orcid.org/0000-0002-2673-4331; e-mail:

 

Раиса ГРЕКО (проф. д.ю.н. в Университет за европейски политически и икономически науки „Констатин Щере“ , Кишинев, Молдова) – наказателно право и криминология; e-mail: 

 

Елена САФРОНОВА(проф. д.ю.н. в Белгородски държавен изследователски институт, Белгород, Руска федерация)– конституционно право; международно право;  права на човека; e-mail:

Анита РОДИНА (доц. д-р в Латвийски университет, Рига, Република Латвия)– права на човека и демокрация; e-mail: anita.rodina@lu.lv

 

Мартин ГРАМАТИКОВ (д-р в Институт Хил, Хага, Холандия)– публична администрация, достъп до правосъдие, правна помощ и разрешаване на спорове; e-mail: martin.gramatikov@hiil.org

 

Адрес

5000 Велико Търново

ул. "Христо Ботев" №19

Юридически факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

e-mail: boby_1981@abv.bg; uf@uni-vt.bg