Редакционна колегия

 

Редакционна колегия

Вътрешни членове:

проф. д.ю.н. Борис Владимиров Велчев – главен редактор, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

проф. д.ю.н. Цветан Георгиев Сивков – зам.-главен редактор, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

проф. д.ю.н. Георги Иванов Митов, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

проф. д-р Дончо Хрусанов

доц. д-р Янка Тенева Тянкова-Тодорова, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

проф. д.ю.н. Георги Стефанов Иванов, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

проф. д-р Евгения Николова Коцева, Нов Български университет

Секретари:

гл.ас. д-р Борислав Спиридонов Борисов, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

ас. Росица Димитрова Динева-Карабаджакова, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

ас. Христо Ангелов Ангелов, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Чуждестранни членове:

проф. Юрий Бошитский, Киевски Университет по право (Украйна)

проф. (d.h.c.) д.п.н. Валентина Терентиева, Восточно-Сибирская открытая Академия (Русия)

проф. д-р Борче Давитковски, Университет „Св. Св. Кирил и Методий“ в Скопие (Р Македония)

проф. д.ю.н. Георги Аворник, Молдовски държавен университет, Кишинев (Молдова)

проф. д.ю.н. Раиса Греко, Университет за европейски политически и икономически науки „Констатин Щере“ (Молдова)

проф. д.ю.н. Елена Сафронова, Белгородски държавен изследователски институт (Русия)

доц. д-р Анита Родина, Латвийски университет, Рига (Латвия)

д-р Мартин Граматиков, Институт Хил, Хага (Холандия)