De Jure, 2018 / Том 9 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 117 от 20.12.2018 г.)

За достойнствата на пряката демокрация
Пламен Киров
(изтегляния 129 от 20.12.2018 г.)

Ускоряване на наказателното производство
Георги Митов
(изтегляния 153 от 20.12.2018 г.)

Принципът на комплексно административно обслужване по АПК
Емилия Панайотова
(изтегляния 125 от 20.12.2018 г.)

Искът по член 534 от Търговския закон
Георги Павлов
(изтегляния 114 от 20.12.2018 г.)

Мнение по тълкувателно дело №1 от 2018 г. на ВКС
Николай Д. Колев
(изтегляния 109 от 20.12.2018 г.)

Ценностите – предмет на длъжностното присвояване
Дарина Павлова
(изтегляния 89 от 20.12.2018 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 176 от 22.1.2019 г.)

Authors in this Issue
(изтегляния 100 от 22.1.2019 г.)