Годишник на Историческия факултет
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Житие Ефрема Новоторжского: редакции и списки


Автори:
Галина Гадалова

Страници: -

Резюме:


In the article the author analyzes the texts of the different releases of the life of Efrem Novotorzhskу, and publishes the text of the literary monument on the list of РГБ. Ф. 98. № 1446


Ключови думи:

Lives, Saints, Efrem Novotorzhskу, releases and lists.

Изтегляне


1168 изтегляния от 18.1.2019 г.
Изтегляния по държави
NA (906) / Bulgaria  (8) / China  (17) / Cote D'Ivoire  (6) / Europe  (2) / France  (2) / Germany  (23) / Portugal  (1) / Russian Federation  (89) / Sweden  (9) / Turkey  (21) / Ukraine  (2) / United Kingdom  (11) / United States  (71)