Годишник на Историческия факултет
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Годишник на Историческия факултет, 2017 / Том 1 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 155 от 18.1.2019 г.)

Кои са синегорите в класическа Атина?
Стела Монева
(изтегляния 130 от 18.1.2019 г.)

Пелтастите в „Анабазиса” на Ксенофонт
Живко Жеков
(изтегляния 136 от 18.1.2019 г.)

Византийската рангова йерархия през IX–XI в.
Николай Кънев
(изтегляния 178 от 18.1.2019 г.)

Полагал ли е Симеон монашески обет?
Бистра Николова
(изтегляния 187 от 18.1.2019 г.)

Житие Ефрема Новоторжского: редакции и списки
Галина Гадалова
(изтегляния 216 от 18.1.2019 г.)

Шишмановци и Басараба
Невен Илиев
(изтегляния 202 от 18.1.2019 г.)

1780 – Да са ʒнаи какь стоѩнь габровалиѧта направи пѹтъ и моста
Казимир Попконстантинов
(изтегляния 160 от 18.1.2019 г.)

Храмът “св. Пророк Илия” в Свищов
Симеон Захариев
(изтегляния 179 от 18.1.2019 г.)

Трявна в средата на XIX век
Гергана Георгиева
(изтегляния 163 от 18.1.2019 г.)

Тверские моряки в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов
В. М. Воробьёв И. Г. Воробьёва
(изтегляния 129 от 18.1.2019 г.)

Иван Пеев Плачков – един възможен път към политиката
Милко Палангурски
(изтегляния 138 от 18.1.2019 г.)

Формиране на Бялото движение (възникване, идеи и състав)
Татяна Астарджиева
(изтегляния 159 от 18.1.2019 г.)

"Географските коловози” на балканската история
Пламен Парашкевов
(изтегляния 113 от 18.1.2019 г.)

Опитът на Кипър в развитието на селския туризъм
Поля Йорданова
(изтегляния 102 от 18.1.2019 г.)