Годишник на Историческия факултет
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Средновековен некропол на селището в местността „Под Ямача“ край с. Овчарци


Автори:
Пламен Караилиев

Страници: -

Резюме:


A medieval necropolis located on small hill near the medieval settlement in the “Pod Yamacha” place near the village Ovchartsi was excavated during the years 2010 – 2012. The medieval settlement and the necropolis dated from the period of 12th to the first half of the 13th centuries. The number of 69 graves are excavated, half of them – children’s graves. No church is found in the confines of the necropolis. A group of 16 ritual pits close to the necropolis is excavated, probably forming a commemorative ritual complex.


Ключови думи:

medieval necropolis, ritual pits, archaeological excavations, graves, grave goods.

Изтегляне


544 изтегляния от 18.1.2019 г.
Изтегляния по държави
NA (418) / Bulgaria  (19) / China  (6) / Cote D'Ivoire  (4) / Europe  (2) / France  (2) / Germany  (22) / Portugal  (1) / Russian Federation  (7) / Sweden  (8) / Turkey  (21) / Ukraine  (2) / United Kingdom  (5) / United States  (27)