Годишник на Историческия факултет
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Относно съществуването на иглолистен пояс по северните склонове на Елено-Твърдишка планина в миналото


Автори:
Галин Петров

Страници: -

Резюме:


Some evidences for existence of coniferous belt on northern slopes of Eleno-Tvardishka Mountain are presented in the article. They have toponymic naturer. Names of different geographical objects located in this part of Bulgaria are evidences for existence of coniferous belt in historical aspect, probably 200–250 years ago.


Ключови думи:

coniferous vegetation, Holocene, historical changes, Eleno-Tvardishka Mountain.

Изтегляне


551 изтегляния от 18.1.2019 г.
Изтегляния по държави
France  (2) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (5) / United Kingdom  (5) / United States  (37) / Germany  (23) / NA (405) / Russian Federation  (11) / China  (9) / Sweden  (9) / Bulgaria  (21) / Turkey  (21) / Ukraine  (2)