Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проблеми на устната комуникация, 1991 / Том 1 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 155 от 25.6.2021 г.)

Оказионални съществитени имена в книжовно-разговорната реч
Димитър Чизмаров

(изтегляния 249 от 25.6.2021 г.)

Критерии за дефиниране на понятието "разговорност"
Цветанка Николова

(изтегляния 200 от 25.6.2021 г.)

За градския езиков бит
Боян Байчев

(изтегляния 204 от 25.6.2021 г.)

Един начин за възникване на фразеологизми
Петър Вълков

(изтегляния 196 от 25.6.2021 г.)

Разговорни структури със стилистично маркирани разделителни съюзи
Савина Савова-Вачева

(изтегляния 198 от 25.6.2021 г.)

Незавършените изречения в книжовно-разговорната реч
Мариана Георгиева

(изтегляния 197 от 25.6.2021 г.)

Разговорната реч и езиковата култура
Антони Стоилов

(изтегляния 160 от 25.6.2021 г.)