Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проблеми на устната комуникация, 1995 / Том 3 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 189 от 25.6.2021 г.)

За фонетичните особености на разговорната реч
Тодор Бояджиев

(изтегляния 194 от 25.6.2021 г.)

Реликтемата на в разговорната реч
Върбан Вътов

(изтегляния 208 от 25.6.2021 г.)

Случаи на семантична компресия в синтаксиса на разговорната реч
Мариана Георгиева

(изтегляния 7267 от 25.6.2021 г.)

За "съавторството" в устната реч
Елка Добрева

(изтегляния 199 от 25.6.2021 г.)

Специфични номинации в българската разговорна реч
Гинка Дюлгерова

(изтегляния 208 от 25.6.2021 г.)

Семантични изменения и разговорност
Емилия Пернишка

(изтегляния 147 от 25.6.2021 г.)

Един тип желателни изказвания в българската разговорна реч
Марияна Стефанова

(изтегляния 162 от 25.6.2021 г.)

Приложение. Българска разговорна реч (библиография)
Русин Русинов Снежана Бончева

(изтегляния 259 от 25.6.2021 г.)