Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проблеми на устната комуникация, 1998 / Том 4 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 121 от 23.6.2021 г.)

Речевият разговорен етикет на банатските българи
Тодор Балкански Даниела Андрей

(изтегляния 212 от 23.6.2021 г.)

Скрити предикати в синтаксиса на разговорната реч
Мариана Георгиева

(изтегляния 195 от 23.6.2021 г.)

За употребата на предлога КЪМ в изразите за количество
Стефан Гърдев

(изтегляния 184 от 23.6.2021 г.)

Семантичното поле "радост-тъга" в разговорната реч
Йовка Дапчева

(изтегляния 194 от 23.6.2021 г.)

Разговорните думи в българските тълковни речници
Гинка Дюлгерова

(изтегляния 213 от 23.6.2021 г.)

Разговорът и неговият глобален лингвистистичен модел
Цветан Йотов

(изтегляния 199 от 23.6.2021 г.)

Един тип асиметрични съчетания в българската разговорна реч
Веса Кювлиева-Мишайкова

(изтегляния 188 от 23.6.2021 г.)

ДА/НЕ в разговорната реч (на славянски фон)
Искра Ликоманова

(изтегляния 190 от 23.6.2021 г.)

Синтактични особености в езика на народните приказки
Русин Русинов

(изтегляния 264 от 23.6.2021 г.)

Езикът на поговорките
Русин Русинов

(изтегляния 320 от 23.6.2021 г.)

Подстилове и жанрове на книжовно-разговорната реч
Христина Станева

(изтегляния 155 от 23.6.2021 г.)

За съдбата на възвратните местоимения в българския език
Иван Харалампиев

(изтегляния 216 от 23.6.2021 г.)

Приложение. Българска разговорна реч (библиография)
Русин Русинов Снежана Бончева

(изтегляния 99 от 23.6.2021 г.)