Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проблеми на устната комуникация, 2001 / Том 5 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 169 от 22.6.2021 г.)

Влияние на разговорната реч върху езика на медиите
Радка Влахова

(изтегляния 197 от 22.6.2021 г.)

За някои синтактични особености на неофициалното писмо
Димитрия Георгиева

(изтегляния 197 от 22.6.2021 г.)

Семантика на косвения въпрос в разговорната реч
Мариана Георгиева

(изтегляния 182 от 22.6.2021 г.)

Правната терминология в разговорната реч
Мария Григорова

(изтегляния 199 от 22.6.2021 г.)

Коллоквиальная семиомоторика в дискурса персонажей художественной прозы
Цветан Йотов Лиляна Савова

(изтегляния 166 от 22.6.2021 г.)

Модулярная конструкция разговора
Малгожата Кита

(изтегляния 176 от 22.6.2021 г.)

Отношения на синонимия в разговорната реч
Диана Милиева

(изтегляния 133 от 22.6.2021 г.)

"Пита ли те някой?"
Стефка Петрова

(изтегляния 174 от 22.6.2021 г.)

Евфемизмите в разговорната реч
Борислав Попов

(изтегляния 142 от 22.6.2021 г.)

Паралингвистичен идиолект
Андреана Предоева

(изтегляния 198 от 22.6.2021 г.)

Книжовно-разговорната реч и медийното пространство
Христина Станева

(изтегляния 147 от 22.6.2021 г.)

Съюзи за противопоставяне в ролята на прагматични частици
Йовка Тишева Хетил Ро Хауге

(изтегляния 192 от 22.6.2021 г.)